DISCLAIMER

Safe Space vzw verleent je hierbij toegang tot de website sociaaladviseurs.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Safe Space behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Contactgegevens

Safe Space vzw

Kerkstraat 159

2060 Antwerpen

0488 01 32 32

info@safespacevzw.be

Intellectuele eigendommen

De inhoud van deze site, met inbegrip van de eigen afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen en teksten, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Safe Space of rechthoudende derden.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken ook rechtenvrij beeldmateriaal en respecteren met veel zorg de licenties op het materiaal. Indien wij, onbewust, je intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van je persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toegang

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.