Wie we zijn

Sociaal Adviseurs geven informatie aan anderstalige burgers in de stad Antwerpen. Gewoon gezellig bij je thuis of vereniging, in je thuistaal of in het Nederlands. De thema’s gaan over gezondheid, mentaal welzijn, opvoeding, verslavingspreventie, … De informatie geeft je een bredere kijk op een thema en kan je helpen om doordachte keuzes te maken. Of de informatie laat je toe in gesprek te gaan over een gevoelig onderwerp.

De Sociaal Adviseur heeft zelf een migratieachtergrond en richt zich vooral naar de eigen gemeenschap, het eigen brede netwerk. Zo kan de infosessie in de eigen thuistaal verlopen, met kennis van de context en bezorgdheden. Er zijn Sociaal Adviseurs die Koerdisch, Berbers, Hindi, Urdu of Lingala, … praten. In het Nederlands kan ook. Zie Team.

Je zoekt samen naar een geschikte locatie. Wanneer de infosessie (homeparty) niet bij je thuis kan plaatsvinden, wordt er een andere locatie gezocht. 

De infosessies zijn gratis.


Situering

Steden en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers informatie te bezorgen over essentiële onderwerpen. Zo ook de Stad Antwerpen. Daarom ondersteunt de Stad Antwerpen de Sociaal Adviseurs om mensen zo wenselijk in de thuistaal te informeren over allerlei onderwerpen.

Sociaal Adviseurs zijn vrijwilligers. Ze informeren mensen in hun thuistaal over allerlei thema’s zoals mentaal welzijn, opvoeding, verslavingspreventie, … Ze kunnen ook doorverwijzen naar andere diensten.

De Sociaal Adviseurs zijn brugfiguren naar hun gemeenschap omdat ze eenzelfde migratieherkomst hebben en dezelfde taal, cultuur en gewoonten delen. Ze kennen ook de moeilijkheden én sterktes die eigen zijn aan ‘leven in gemengde culturen’. Ze ervaren zelf discriminatie. Ze worden zelf geconfronteerd met negatieve connotaties over bijvoorbeeld de islam in de dagelijkse omgang en in de media. Ze beseffen dat mensen soms een ‘zware rugzak’ meedragen.

De Sociaal Adviseurs willen groepen in de samenleving bereiken die de stad Antwerpen moeilijk bereikt. Antwerpenaren met een migratieachtergrond, vaak ook met (kennis)armoede en een lage scholing, in wijken met een hoge werkloosheidsgraad en lage inkomens. Een belangrijke nevendoelstelling van Sociaal Adviseurs is om informatie over de noden van anderstalige en kansarme Antwerpenaren te verzamelen en door te geven aan de bevoegde instanties.


Onze partners

Safe Space vzw is de thuisorganisatie van het project Sociaal Adviseurs. Safe Space begeleidt en ondersteunt ons. Ze rekruteren nieuwe vrijwilligers, organiseren vormingsmomenten, coachen ons, … Ze bouwen een netwerk van partnerorganisaties uit, ontwikkelen de communicatie en rapporteren aan de stad Antwerpen.
Safe Space is een veilige ruimte waar jongeren en vrouwen zichzelf kunnen zijn. Het geeft ze een volledig, veilig onderkomen waar ze zich zonder vooroordelen kunnen ontwikkelen. Voor hen hebben we Safe Space opgericht, zodat ze kunnen experimenteren, initiatief nemen of in het geval van de jongeren samen kunnen studeren.  Ga naar de website.

Stad Antwerpen ondersteunt de Sociaal Adviseurs financieel.

VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het Team Verslavingspreventie van VAGGA biedt ons wetenschappelijke kennis over verslaving, middelengebruik, gamen en gokken. De experten van VAGGA weten wat verteld kan worden over verslaving. Wij kunnen inschatten hoe het overkomt bij onze groepen en brengen de informatie op hun maat. Ga naar de website.

De European Family Justice Center Alliance is het officieel door de Europese Commissie erkend netwerk van Family Justice Centers en gerelateerde modellen. De EFJCA zet zich in om intrafamiliaal geweld en gender gerelateerd geweld multidisciplinair aan te pakken en slachtoffers en hun gezinnen terug in hun kracht te zetten. Ze bieden ons expertise over hoop gerelateerde thema’s. Ook hier vertalen we de informatie naar onze groepen. Ga naar de website.